torsdag den 28. januar 2016

Efterårets måne lyser klart igennem

Genklang
Lyrikantologi udvalgt og oversat af Arne Herløv Petersen
Det poetiske Bureaus Forlag (Bureauets lommebibliotek)
144 sider

Af Jakob Brønnum
I Det poetiske Bureaus Forlags fornemme serie med litteratur, der på samme tid har klassikerstatus og er relativt ukendt, ”Bureauets lommebibliotek”, udkommer i dag et bind, som bør kunne blive mere end almindelig langtidsholdbart.
                      For en del år siden udgav Borgens Forlag i den berømte billigbogsserie ”Glemmebogen”, med fremragende oversættelser af digteren Ivan Malinowski af hans egne yndlingsdigte fra hele den modernistiske tradition, store digte, som man kunne klare sig med i flere år på en øde ø. ”Livsvigtig lommebibel”, som Rifbjerg kaldte den i en anmeldelse. Arne Herløv Petersen har samlet et lidt større udvalg, ”Genklang”, som udkommer i dag, som går lidt længere i litteraturhistorien, men som alligevel kan sammenlignes med Glemmebogen, fordi tyngden af litteraturen føles på samme måde. Livsvigtig.
                      Bogen indledes med et stort udvalg af kinesisk poesi fra den kinesiske lyriks guldalder, eller en af dem, tiden omkring 700-tallet. Den måske mest indflydelsesrige af de kinesiske lyrikere er Li Bai (også kendt under translitterationen Li Po), som er repræsenteret med to digte. Et af dem:

Jadetrappens klage

Jadetrappen
hvid
af rimfrost

Silkeskoene
Gennemblødt

Hun lader gardinets
krystaller
risle klirrende
ned

Men efterårets
måne
lyser klart
igennem

En engelsk oversættelse af de samme digt kommer til følgende resultat:
A SIGH FROM A STAIRCASE OF JADE

Her jade-white staircase is cold with dew;
Her silk soles are wet, she lingered there so long....
Behind her closed casement, why is she still waiting,
Watching through its crystal pane the glow of the autumn moon?

Jeg foretrækker Arne Herløvs her, for i al forskelligheden, som man generelt oplever med oversat kinesisk lyrik fra version til version, fanger den danske oversættelse en elegance, som er ved at smuldre mellem alle småordene i den engelske. I et afsluttende essay i bogen om at oversætte kinesisk lyrik, skriver Arne Herløv netop, midt i en række af forbehold, han tager, ”Man har ingen mulighed for at gengive den koncentration, der forekommer i et sprog, hvor alle ord er enstavelsesord og hvor ethvert ord principielt kan bruges som substantiv, verbum eller adjektiv, og hvor man ikke sondrer mellem ental eller flertal.”

De romantiske digtere
Et andet knudepunkt i lyrikkens verdenshistorie er de engelske romantiske digtere, de digtere, der står på samme sted i gymnasieundervisningen i England som Oehlenschlaeger, Ingemann og Andersen i Danmark. Dem præsenterer bogen en lille håndfuld af. Et af dem er Thomas Greys berømte landsbykirkegårdselegi (egentlig er han nogle årtier år tidligere end de store romantikere), men det er måske Shelley og ikke mindst oversættelsen af geniet Keats, der døde efter tre-fire digtsamlinger i en meget ung alder, man kaster sig over, fordi der findes så lidt af det på dansk. Det er den romantiske søgen efter det åndelige i tilværelsen, der præger de store Keats-digte, som samlingen har med, digte som er blandt hans mest berømte, men mig bekendt ikke er set i nyere danske oversættelser. Som digtet Om døden:
                      Er døden søvn, når livet er en drøm
                      og livets fryd er som et åndesyn?
Nogle af de valg, der er taget i de engelske digte trækker i retning af noget altmodisch i sprogtonen, som jeg personligt ikke er tiltrukket af, men det er en smagssag – oversættelserne springer i hvert fald ikke over, hvor gærdet er lavest. Måske må man finde sig i, at sproget aldrig kan opleves ligeså frisk som tanken i disse digte, der bruger en helt anden udtryksform, end vi selv gør.
                      De modernistiske digtere er repræsenteret ved bl.a Brecht og Joyce, som til sammen har vist mere om verdens aktuelle beskaffenhed end næsten nogen andre digtere.
                      Flere litterære finurligheder i bogen fortjente også omtale, men lad mig blot sige, at Lewis Carrol er repræsenteret med et digt. Og Perec, af hvem der på dansk findes den monumentale roman om menneskene i en boligkarré, ”Livet. En brugsanvisning.” Et stort digt af den tidlige svenske modernist Dan Anderson er også taget med:
                      Jeg sad på mit fattige kammer 
  og så over engenes høst 
og læste og tænkte på Jonsson, 
  der i fjor fik fred for sit bryst. 
Har han fået blandt stjerner i rummet 
  et sted et blivende hjem 
eller flakker han rundt og spøger 
  og vover sig ikke frem?
Og med Thomas Greys kirkegårdselegi og Keats-digtet og flere andre, der famler efter mørket, for at finde lyset bag det, kan man undre sig over, om oversætteren, der jævnligt også i andre sammenhænge berører livets helt store spørgsmål, i dag mere end tidligere, selv har været eksistentielt søgende i sit udvalg!
                      Genklang har alle muligheder for at blive en ”livsvigtig lommebibel”. Og ordet livsvigtig har fået en ekstra dimension.
   


fredag den 15. januar 2016

Den smalle bog. En åbningsreplik

(Uddrag af Facebook-opdatering 30.12.2015). Af Jakob Brønnum

DEN SMALLE BOG
Nytårsforsæt for 2016
Jeg har besluttet at oprette en blog under navnet "Den smalle bog", som skal sikre, at professionelt udgivne bøger, der ikke finder vej til omtale i aviser og større medier, bliver anmeldt. Bloggen skal desuden rumme anmeldelser af smalle udgivelser også fra andre genrer, humaniora generelt, ny kompositions- og indiemusik, billedkunst, kunstfilm. Begrebet "Den smalle bog" er derfor ment som mere end en blogtitel - som et begreb, som et navn, der signalerer, at man vedkender sig værkets karakter, hvilken genre, der nu er tale om: Det gør ikke noget, at man ikke står og råber til hele markedet hele tiden.
Idéen opstod, da jeg undrede mig over, hvor bloggen Sentura var blevet af. Som professionel lyriker kunne man i en periode regne med en seriøs anmeldelse her, foruden bibliotekernes lektørudtalelse. En anmeldelse eller to er da det mindste, man kan forvente.
Jeg har kontakt med bidragydere, men allerede nu vil jeg også opfordre dem, der kan og har lyst til at bidrage med anmeldelser, til at skrive til mig i indbakken. Bloggen vil være som et redigeret tidsskrift, med procedurer og arbejdsgange kendt herfra. Bloggen vil bl.a. få en facebookside tilknyttet, så man kan følge indlæg her
Begrundelsen for nytårsforsæt for 2016
Den kulturelle udvikling, med en øget markedsstyring af kunst og kultur, såvel offentligt som erhvervsmæssigt, og den stigende populistiske diskurs som reaktion på de gamle partiers arrogante, teknokratiske konstruktion af en nation af udkantsområder, har medført, at den professionelle kunst og kultur arbejder under stadig sværere vilkår, den ses som flødeskum på virkeligheden, selvom den er forudsætningen for det gode liv, hvis det gode liv er at være i reflekteret, reflekterende, kritisk, nuanceret, medmenneskelig, nærværende dialog med tiden og omverdenen. Værker og arbejder, der ikke kommunikerer med det brede publikum for øje, står under anklage for at være elitære, verdensfjerne og uinteressante for markedet, til trods for, at det er her, der gøres nye erfaringer af menneskelig, eksistentiel, politisk, æstetisk, kulturel og social art, som mainstreamkulturen senere lukrerer på, genremæssigt og i sit fortællesprog. Mange af disse værker får ingen eller næsten ingen modtagelse i form af reflekterende kritik.
Godt nytår, folkens!