onsdag den 22. juni 2022

Store læseoplevelser i historien om det danske haiku

Thorvald Berthelsen
Dansk haiku og modernisme - Haikus litteraturhistorie i Danmark
Forlaget Ravnerock, 320 sider

Det må siges at være en begivenhed, når der udkommer en litteraturhistorie om dansk haiku. Der kunne naturligvis tænkes flere forskellige historiske snit på det formentlig eneste digt i fast form, som har haft nogen betydning i dansk litteratur, siden de rimede grundformer forsvandt.

Men vi lever i en kulturel forfaldstid, i hvert fald hvad angår skriftkulturen, så Thorvald Bertelsens mægtige bog i haiku-passende lille format, på over 300 sider, står foreløbig som den eneste litteraturhistorie der favner tiden fra Hans Jørgen Nielsens berømte haikubog, der fik stor udbredelse via Borgens Billigbøger, til i dag hvor der findes haikunetværk og -grupper, ikke mindst den i Dansk Forfatterforening.

Johannes V. Jensens haiku

Thorvald Bertelsen har en rigtig god tilgang efter min opfattelse. Dels lægger han et stort historisk perspektiv, hvor han følger haikuet fra dens japanske oprindelse til de første danske nedslag og digtformens anvendelse i bl.a. Beatgenerationen i USA.

I den sammenhæng er det næsten spektakulært, at Thorvald Bertelsen kan trække Johannes V. Jensens tekster frem fra begyndelsen af 1900-tallet. Selv i hans haiku kan man efter spore mesterforfatteren Johannes v Jensens til tider næsten brutale darwinisme:

nu breder hylden

de svage hænder

mod sommermånen

Dels har Thorvald Berthelsen en god analytisk evne og vilje til at grave sig ned i det enkelte digt og perspektivere det. Han har et godt blik både for samfundsmæssige og eksistentielle aspekter. Centralt i bogen står Vagn Sten, Dan Turéll, Arne Herløv Petersen, Susanne Brøgger, Henrik Nordbrandt. Pia Tafdrup, Kim Skotte, Ole Bundgaard, Viggo Madsen og sågar undertegnede, hvis to haikubøger indgår pulje i den af bidrag, der udfoldes over 6-8 sider, som de nævnte.

Disse kapitler er som små, essayistiske leksikonopslag, hvor Berthelsen ganske enkelt karakteriserer og fortolker de enkelte haikuforfatterskaber. En stor, indsigtsfuld og velgørende nørdet præstation.

Berthelsen
Desuden nævner Thorvald Bertelsen en række forfattere i lidt kortere form, og bogen afsluttes med et rids over hans egne haiku. Det manglede bare.

En fornøjelse at læse

Det er en på enhver måde anbefalelsesværdig udgivelse, både fordi vi stifter bekendtskab med nogle af de væsentligste haiku, der er skrevet på dansk gennem de sikkert godt 100 digte, der er gengivet i bogen og fordi det er en fornøjelse at læse gennemgangen af det vidtspændte materiale, der kommer rigtig langt omkring i sine referencer.

Lige fra Klimts vidunderlige billeder fra wienertidens fin de siecle (gengivet, blandt de mange billeder i farve i bogen) til McCarthy-tidens i mistænksomhed overfor det ikke-borgerlige, der som bekendt har en parallel i vor tids USA.Ingen kommentarer:

Send en kommentar