fredag den 4. februar 2022

Blændende oversættelse af det bedste af Yeats

"Igennem nogen tid nu har jeg gået rundt med en række af William Butler Yeats’ allermest lysende digte i lommen. I en stærk oversættelse (det er ikke nemt!) Natasja Lund Hertoft"

William Butler Yeats “Tårnet og andre digte”
Bureauets Lommebibliotek
Det Poetiske Bureaus Forlag
Oversættelse, forord og noter ved Natasja Lund Hertoft
148 sider

Af Jes Nysten

Jeg har tidligere anmeldt udgivelser fra Det poetiske Bureaus “Lommebibliotek”, og det er ganske forbløffende, hvad forlaget kan komme afsted med! Jeg mener, i den ene udgivelse efter den anden får vi litteratur fra den allerøverste hylde pakket ned i netop lommeformat. Værker der vel egentlig skulle komme i forkromet stort format med fast bind, bliver på denne måde en lille kompakt og stærk sag, der kan tages med hvor som helst. En virkelig glimrende ide, som forlaget ikke skal stoppe med!

Igennem nogen tid nu har jeg gået rundt med en række af William Butler Yeats’ allermest lysende digte i lommen. I en stærk oversættelse (det er ikke nemt!) og et glimrende forord og noteapparat af Natasja Lund Hertoft. 

Samlingen har fået titlen “Tårnet og andre digte”. Titeldigtet er af mange gode grunde et af de kendeste af Yeats digte, men samlingen indeholder heldigvis også mange ikke så kendte. Så det er en gave, at de nu er tilgængelige på denne fine måde. 

Jeg er faktisk ikke klar over, hvor mange udgivelser, der er kommet på dansk med digte af Yeats, men under alle omstændigheder er denne samling en ren guldgrube. 

Kronologisk opbygget

Samlingen er bygget op kronologisk med fem afsnit, der hver har et pænt udsnit digte fra den pågældende periode. Det er oplagt - i stedet for fx at sætte dem tematisk sammen - for på denne måde får vi et klart indblik i den forandring, der finder sted gennem hans produktion. Både tematisk og formmæssigt. Naturligvis hænger disse ændringer til dels sammen med hans interessante, vidtfavnende og noget excentriske livsforløb, som bliver fint beskrevet i forordet. 

Men man bør nu ikke fortabe sig i det, men nyde det forunderlige univers, der folder sig ud i hans digte.  

Allerede i det første digt i samlingen - det tidlige “Det stjålne barn” - fornemmer man den unge Yeats optagethed af romantisk-gotisk folklore. I digtet der kaster os ind i et mytisk, symbolladet og truende univers fra hjemlandet Irland, er de farlige feer på spil. Skrevet i et højstemt og stilfuldt sprog og med det tilbagevendende og manende omkvæd i de tre første strofer: “Kom du menneskebarn, kom med / til et vådt og vildsomt sted, / fulgt af feer på din vej / for alverdens sorg og gråd er alt for dyb for dig”, for så i sidste strofe at kunne triumfere “For han kommer, drager med / til et vådt og vildsomt sted, / fulgt af feer på sin vej, / og de synger: Verdens sorg er alt for dyb for dig” (s 33f). 

Trøstens dårskab

Kærlighedsdigtene fylder også godt op. I digtet “Trøstens dårskab” (s 47) er digtet fyldt med smerte, for digteren bliver igen og igen afvist af kvinden, han bejler til. Her er der ikke plads til velmenende trøsteord “Din elskedes hår har fået strejf af gråt, / hendes blik er træt nu, som om skygger faldt; / man bliver klog med tiden, selvom alt / Er helt umuligt nu, jeg råder dig: / Vær kun tålmodig”. Men digteren vil ikke høre, hans hjerte råber sin smerte ud. Og digtet slutter håbefuldt “Hvis hun blot vender sig og ser sig om, / ved hjertet, at trøst er dårskab, trøst er tom.”

Her er også digtet “Påske 1916”, som er skrevet med udgangspunkt i den påskeopstand, der fandt sted i Dublin i 1916, hvor unge irere gjorde væbnet opstand mod den britiske hær. Her mærkes et tydeligt aftryk af denne verdens aktuelle fortrædeligheder helt ud i sproget og form. Her er ikke flere truende men luftige feer, her er ingen hjertesorger. 

Dette digt efterfølges, naturligt kan man sige, af “Herrens komme”, som digtet hedder her. Tidligere har det været oversat “Genkomsten”. Dette digt “The Second Coming” er måske i virkeligheden for rigtig mange det kendeste Yeats-digt med den næsten til ulidelighed genbrugte sætning (som alle kan på engelsk: Things fall apart; the centre cannot hold). Som sagt er det brugt og misbrugt igen og igen helt uden dens egentlige kontekst. Derfor er det også godt at have det med her, så vi alle kan blive lidt mere oplyst om dette digt! Jeg skal lade være med her at tolke, for digtets “spirituelle” vision skal læses med omtanke af hver enkelt. 

Samlingens titeldigt : langsigtet “Tårnet” (s 83) falder i den sene periode af forfatterskabet, hvor den begyndende alderdom og svækkelse bliver et genkommende tema. Og for denne læser, der må siges at være på vej dertil, er der megen genkendelig - sørgmodig - humor i digterens kamp med tingenes tilstand sat overfor tankernes og mindernes “ungdommelige” mylder. Digtet indledes med “O hjerte fyldt med uro, hvad gør jeg / ved dette kræ her, dette fjolleri, / grå ælde, som er hægtet fast til mig / som en slags vedhæng?” Ja, den frodige fantasi og drømmerierne kan ikke ændre på dette. Og digtet afsluttes med denne “svanesang” : “Jeg vil styrke min sjæl en tid / med et lærd, virksomt kald, / med et strengt studiums flid, / indtil min krops forfald, / affældighed, vissent blod, / sløvsindets prøvelser, / sorger i overflod, / alt det, som snarligt sker - / venner, som dør, at hvert blik, / som betog og fortryllede, dør - / er som det, der falmer væk, / som skyer henover en tom / og svindende horisont, / som skygger, der sænker sig om / et fugleskrig, som forsvandt.” 

Det er ganske enkelt blændende! Og der er heldigvis mange andre digte i samlingen at dykke ned i - i denne fine meddigtende oversættelse. Endnu en fornem udgivelse i dette “Lommebibliotek”


Ingen kommentarer:

Send en kommentar