torsdag den 2. juni 2022

Fotodagbog fra Calcutta

GALLERI DEN SMALLE BOG: Når fotografi er en eksistentiel nødvendighed - Fotos fra Indien af Saheli Das


Af Nikolaj Callesen

”I 2015 blev min far syg, og så min mor. Jeg havde det virkelig svært. Jeg var begyndt at fotografere på det tidspunkt, men efter mine forældres sygdom, blev fotografering mit eneste fristed. Mit vindue, min udvej, og vej. Fra da af var billeder ikke blot billeder for mig, det handlede om en vej til realisering af mit selv. I 2017 døde min far. Jeg var knust. Jeg kæmpede med mig selv, kun fotografierne gav mig lys i mit liv.”

Ordene er Saheli Das. En ung kvinde bosat i Calcutta i Indien. Jeg kom omkring hendes fotografiske arbejde tilfældigt på Facebook i efteråret 2020 og efter en tid blev vi forbundet der. I vinteren 2021 snakkede vi kort sammen via Messenger. Saheli har et dybt ønske om at dele sin kunst, og her kom jeg ind i billedet. Betaget af hendes arbejde lovede jeg at videreformidle hendes fotografier.

Efter en del korrespondance via Messenger, skrev Saheli i det tidlige forår ovenstående linjer til mig.

Jeg forstod på sin vis at det ikke blot handlede om en promovering af Sahelis arbejde i en dansk kontekst, men om et dybere anliggende, jeg i høj grad som fotokunstner selv kan identificere mig med. Kunst som eksistentiel nødvendighed.

At dele sin erfaring med tilværelsen.

Jeg har selv måttet kæmpe for at bevare mit forhold til det fotografiske udtryk, har følt mig væltet omkuld af at forholde mig fundamentalt til det at arbejde med og udtrykke mig i billeder, men er også bevidst om, at jeg ikke kan eksistere, uden en kanal til at bearbejde videregive, erfaringen af verden og tilværelsen.

En anden god veninde beskriver den kreative erfaring som ”Når jeg sætter mig og skriver, trækker jeg vejret dybere, angsten forsvinder”.

I en dansk kontekst, er fotografiet og kunsten i dag mange ting. Det er ofte relateret til videnskab, forskning, undersøgelse, socialt arbejde, koncepter og ideer. Kunstneren i vores samfund en professionel entreprenør, facilitator eller iscenesætter. Jeg synes det er betydningsfuldt, at der bliver skabt ideer der kan fremme og underbygge fællesskab og fælles erfaringer. Der kan provokere, stimulere eller give oplevelser på museer og kunstinstitutioner.

Men for mig, som for Saheli handler kunst om noget mere fundamentalt. At blive rørt på noget dybt personligt som jeg som beskuer bliver det af Sahelis daglige online opdateringer fra sit nære liv i Calcutta, i grovkornede sort/hvide, analoge/digitale betragtninger, i indlevelser, registreringer, fortætninger, handler det om, at den stemme som Saheli har i sin omverden, gennem fotografiet, taler til mig. Den taler om tilsvarende grundlæggende tilværelselseserfaringer.

Grundvilkår, indsigt og lidenskab.

Det for mig er det kunst handler om. Dét, litteratur, film, teater, musik handler om:. Hvad vil det sige at være menneske? Det kan ikke videnskabeliggøres, konceptualiseres og sættes på en formel som seneste tiltag i en samtidig sammensmeltning af hvor langt vi er nået med vore samfund i 2021. Det handler om at udtrykke nogle af og til mere eller mindre universelle eller bare basale vilkår ved det at være menneske, og hvordan vi også i 2022 forholder os til liv og død, sorg og glæde, tab og forelskelse.

For et fint sansende menneske som Saheli, er fotografiet hendes måde at forholde sig til sit liv, til tilværelsen, og mere end det, det er hendes stemme i verden, det er hendes måde at tage verden ind, være i verden. At hun gør det, bliver en kilde til indsigt for mig som beskuer.

Når kunst, og fotografi, kan fortælle mig noget om det at være menneske er det for det første uvæsentligt om det er i en dansk kontekst eller en indisk, og vigtigere er det kunst som har relevans, og som ikke kan reduceres eksempelvis til et koncept, fordi det fundamentalt set handler om alt det ved menneskelivet der ikke lader sig reducere, konceptualisere eller sætte på en formel uden at det forsvinder, men som kræver levet erfaring, og som skal formidles med håndværk, visdom, og kærlighed. Oplev her et lille udvalg af Sahelis billeder.  
 Saheli kan følges på Facebook Saheli Das eller instagram: @Sahelidas08

Ingen kommentarer:

Send en kommentar