tirsdag den 1. november 2022

L.A. Ring i Ribe

Kunstanmeldelse, L.A. Ring - Årstiderne, til og med d. 15. januar 2023, Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj gade 10, 6760 Ribe, ribekunstmuseum.dk

Af Egil Hvid-Olsen.

Ribe Kunstmuseum har en fortættet og fint formidlet fast udstilling fra guldalder og op til midten af 1900-tallet. Indtil den 15. januar 2023 kan man desuden se særudstillingen ”Årstiderne” med værker af L.A. Ring (1854-1933). Siden vises udstillingen på Fuglsang Kunstmuseum og Øregaard Museum.

Det kan anbefales, at man indleder besøget i museets kælder, hvor Henrik Wiwel i en 11-12 minutter lang film introducerer gæsterne til maleren, hans liv og den vinkel, der er lagt på årstidsudstillingen. 

Den kommende hustru i foråret

L.A. Ring var ikke typen, der gik på kompromis. Selv de mindste detaljer står skarpt på lærredet. Ring gengiver motiver, som træder frem som en virkelighed, der blot er overført til lærredet, men virkeligheden er ikke desto mindre bearbejdet, dels fordi Ring vidste, hvordan et billede skulle bygges op, så det fangede og fastholdt beskuerens interesse, dels fordi han indarbejdede muligheden for at fortolke sine værker allegorisk. Nogle mere end andre. Således forbinder han foråret med ungdom, hvilket er særlig tydeligt i det hovedværk, der netop fik titlen ”Forår”. Her ses Rings kommende hustru, Sigrid Kähler, og dennes lillesøster i en forårshave, hvor alting gror. Bag de to kvinder, i lillesøsterens side, står nogle unge frugttræer, og foran dem, tættest på Sigrid, vokser et ældre frugttræ. Den ældste af de to søstre er nået ud over den første ungdom, som lillesøsteren stadig befinder sig i. Sigrids nærhed til frugttræet synes at forudsige hendes tredobbelte frugtsommelighed i de tre børn, hun siden fik med L.A. Ring.

Guds død i smukt sommermotiv

Et andet hovedværk er landskabsmaleriet ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” fra 1900. Den tekst, der er lavet til udstillingen oplyser, at den tomhed, der præger billedet, kan ”forbindes med tanken om Guds død”. Ring var nemlig optaget af Det Moderne Gennembrud, hvor bl.a. de gamle trosforestillinger blev taget op til kritisk revision. Dette er helt tydeligt i Rings værk ”Efter solnedgang. Nu skrider Dagen under, og Natten vælder ud” fra 1899. I udstillingen

udgør ”Sommerdag ved Roskilde Fjord” et eksempel mere på dette. Det er naturligvis en tolkning, som snildt kan pege i den rigtige retning, men umiddelbart synes maleriets stemning ikke at lægge op til debat og religionskritik. Landskabet er tværtimod så smukt, at det kan udtrykke en lignende forundring over naturens rigdom, som den H.A. Brorson, der for øvrigt boede i Ribe i mange år, gav ord i salmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort”. At det under alle omstændigheder er et fantastisk kunstværk understreges af, at kunstmaleren Anders Kirkegaard (1946-) godt 100 år efter, at Ring malede værket, og ca. 10 år frem var optaget af at male parafraser over netop dette værk.

Socialrealisme i efterårs- og vintermotiver

Den fine udstilling i Ribe indeholder også to andre hovedværker. I efterårsmaleriet ”I høst” fra 1885 giver Rings storebror Ole Peter skikkelse til landmanden med leen. Dette motiv har – i lighed med ”Stygt vejr” fra 1908 - et socialrealistisk sigte. I sidstnævnte står et ældre postbud og tager sig sammen til at gå ud i snefoget. Hans alder korresponderer fint med, at der er tale om et vinterbillede, for denne årstid henviser allegorisk til livets sidste del og døden.

Det er ikke mindst vinterlandskabs og -bybillederne, der fascinerer. Ring trodsede sne og kulde og sad ude i naturen med sit malergrej. Han gjorde også brug af fotografier, når han skulle kombinere et maleri, men det var alligevel ikke tilstrækkeligt for ham. Ud måtte han, og det bærer den fine udstilling tydeligt præg af i de mange værker, der for langt størstedelens vedkommende netop skildrer et udendørs motiv.

Anmeldelsen har tidligere været bragt i en kortere udgave i Kunstavisen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar