fredag den 14. juni 2019

Frygteligt er dette sted!

"En spændende og stærkt udfordrende digtsamling."


Geoffrey Hill
Frygteligt er dette sted. Udvalgte digte 1959-78
Det Poetiske Bureaus Forlag 2019

Af Carina Wøhlk
Bogen med den skræmmende titel ”Frygteligt er dette sted” er udgivet i samlingen Bureauets Lommebibliotek. Den indeholder udvalgte digte, skrevet af den velestimerede og nu afdøde engelske digter Sir Geoffrey Hill.

Digtene er oversat af Claus Raunholt Jensen, som også har forsynet digtsamlingen med et oplysende forord og et nødvendigt noteapparat. Geoffrey Hill har ry for at være en svært tilgængelig digter, og der er noget om snakken.

For de lærde blot
Hills lærde udgangspunkt fornægter sig ikke. Kun en akademisk skolet læser kan have glæde af hans digtning, der indeholder mange allusioner til både historie, filosofi, teologi, politik og mytologi. Og hans sprog er, som Raunholt Jensen ganske rammende anfører ”yderst fortættet, delvist vredet af led og delvist af næsten sangbar skønhed” (se s. 8).

Netop det musikalske i hans måde at skrive på rammer læseren gang på gang undervejs.  Selv om Raunholt Jensen uden tvivl har gjort sig stor umage med både at formidle det poetiske stof og fornemmelsen af rim, får læseren hurtigt en trang til at opleve Hills digtning på originalsproget. 

Hill blev født i 1932 i Bromsgrove, Worcestershire, hvor han også voksede op. Allerede som ganske ung følte han sig kaldet til at blive digter. Livet igennem kombinerede han det akademiske arbejde med det litterære.

Som ung læste han engelsk ved Keble College i Oxford, hvorfra han dimitterede i 1953. Herefter forfulgte han en akademisk løbebane. Han underviste på velrenommerede universiteter både i England og USA.   

Kamp som tema
Gennem hele sit liv kæmpede Hill med depressioner, ængstelse og OCD. Hans tungsind kom i høj grad til at præge hans digtning. I den sidste del af sit liv opnåede han en vis emotionel stabilitet, der også fik en positiv effekt på hans litterære produktion frem til hans død i 2016.

Digtet Terribilis est locus iste (latin for Frygteligt er dette sted – se s. 86) har lagt navn til hele digtsamlingen. Netop de ord udbryder Jakob efter sin åbenbaringsdrøm i Betel – og IKKE, som der fejlagtigt står i noteapparatet, efter sin kamp med englen (se 1. Mosebog kap. 28, vers 17 – og se s. 98 i noteapparatet). Ikke desto mindre er kamp helt indlysende et tema for Hill. 

Bogen beskæftiger sig med den tidlige og mellemste del af Hills digtning. Det er tydeligt, at netop denne del af hans forfatterskab er skabt i skyggen af 2. verdenskrig og Holocaust. 

Hill er på mange måder en kristen lyriker (se f.eks. s. 15 - det smukke digt Genesis), men hans tro anfægtes hele tiden af det rædselsvækkende – ikke mindst i det 20. århundredes voldsregimer.

Derudover er Hill i sin digtning dybt optaget af andre smertepunkter i engelsk og kontinental historie. Sideløbende skriver han med stor kærlighed til naturen og det engelske kulturlandskab.

Tag kampen op!
”Frygteligt er dette sted” er en spændende og stærkt udfordrende digtsamling. Den er krævende – både i form og indhold. Men den læser, der – meget apropos – tager kampen op, vil blive rigeligt belønnet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar