mandag den 11. april 2022

Hvad er kærlighed andet end et skridt på vejen? Oversættelse, sprogligt arbejde og Sydafrika

Den sydafrikanske digter Kobus Moolman udkommer i dansk oversættelse. Oversætteren Morten Ranum redegør for sine valg og det sproglige arbejde med oversættelsen. Dermed konfronteres han med den rejse, som går forud for valget af at oversætte netop denne bestemte digters tekster

Af Morten Ranum
Sydafrika er ikke et uberørt terræn for mig. Jeg er ankommet dertil og har rejst fra Sydafrika med faste mellemrum igennem de sidste 5 år. Alligevel føles det hver gang, som om jeg netop er ankommet. Måske fordi jeg også allerede har været så mange andre steder. Der er noget ved dette land, der tvinger mig til ydmyghed og kræver, at jeg ikke sammenligner med tidligere erfaringer.

Da jeg i 2017 ankom for første gang til Sydafrika, konstaterede jeg, at jeg måtte begynde forfra, som om jeg var et lille barn, der skulle lære gå.

Moolman
Et af de første steder jeg besøgte var Midlands i KwaZulu-Natal, ind i landet fra havnebyen Durban, et grønt og frodigt område med bakket landskab, vandfald og floder. Det er også et område populært for vandreture og andre mere stilfærdige ferieformål. Skæbnen har villet, at den digtsamling jeg er ved at oversætte til dansk er opstået og skrevet på en gård i dette langmodige marklandskab.

På engelsk hedder samlingen ”All and Everything”, og den er skrevet af digteren Kobus Moolman fra KwaZulu-Natal. Han er lektor i litteratur ved University of KwaZulu-Natal i Durban, hvor han underviser i skrivekunst – eller ”creative writing”. Han har siden 2001 udgivet 11 digtsamlinger på forskellige sydafrikanske forlag (Deep South, uHlanga, Dye Hard Press og University of KwaZulu-Natal Press). Digtene vil udkomme som dobbeltsproget version med de originale illustrationer på Det Poetiske Bureaus Forlag måske allerede her i løbet af 2022.

                           ” Hands over your eyes
                           Eyes closed
                           Fingers crossed for luck
                           - A shriek of geese beneath your skin”

Det er svært at udvælge et passende digt fra samlingen, fordi bogen består af et gennemgående og sammenhængende digt, der egentlig kun bør opleves i sin helhed.   

Beslutningen om oversættelse af digtene er ikke noget, som er kommet let eller ved et tilfælde. I tyve år har jeg boet steder og rejst til forskellige lande på det afrikanske kontinent, især i den østlig og sydlige del af kontinentet, og undervejs har jeg læst mange bøger og digte skrevet af forfattere fra de pågældende lande, og fra lande hvor jeg endnu aldrig har sat sine fødder, og af forfattere der lever i eksil et sted i verden. Fælles for disse forfattere og bøgerne er, at de har en relation til et sted på det afrikanske kontinent. Mange af de bøger som allerede er oversat til dansk er skrevet af forfattere, der lever i eksil, udenfor det afrikanske kontinent. 

I mange tilfælde bøger der forsøger at give et andet billede af kontinentet og af ”Afrika”, end det vi danskere har i forvejen. Mange yngre forfattere på kontinentet har ofte beklaget sig over, at eksilforfatterne skygger for udsigten og forhindrer andres adgang til den internationale scene. Det skal dog siges, at den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie, der nærmest er blevet en global superstar på linje med Beyoncé og Slavoj Zizek, har gjort meget for at være mentor for yngre forfattere både på og udenfor kontinentet. Ligesom der også er blevet oversat bøger af forfattere til dansk bosiddende på kontinentet. Alligevel er der en vis tendens til, at danske forlag og de danske læsere interesserer sig mest for eksilforfatterne. Det skyldes måske, at eksilforfatterenes bøger tilbyder en slags formidling mellem en dansk virkelighed eller et andet sted i den vestlige verden og en virkelighed på det afrikanske kontinent. Eksilforfatterne er migranter, og de kæmper derfor med at forstå den virkelighed, som de er havnet i. 

De formidler mellem to steder, og derfor er de mere tilgængelige og lettere at forstå for det såkaldte vestlige publikum og dermed de danske læsere – nemmere at forstå end de bøger som er skrevet af en forfatter på det afrikanske kontinent. Eksilforfatternes bøger handler nemlig i ligeså høj grad om eksempelvis Danmark, som de handler om et sted i et afrikansk land, hvor forfatteren engang voksede op eller boede senere i sit liv. Mange læsere ønsker nemlig at opleve sig selv spejlet i det de læser i bøgerne. Derfor er det ofte svært at læse bøger, som har rødder et sted, hvor livsvilkårene adskiller sig meget fra ens egne opvækstvilkår og opvækstbetingelser.

Ved nærmere eftertanke er måske alle forfattere, digtere og andre kunstnere migranter, som lever i et eksil et sted, hjemme eller ude. Derfor er problemet heller ikke, at mange af de oversatte bøger er skrevet af eksilforfattere – eller forfattere, der lever i diaspora, udenfor deres hjemstavn, som de også kaldes. Mange vil hævde, at eksil antyder en tvang, mens diaspora er selvvalgt, men jeg foretrækker ikke at skelne. Det egentlige problem med den oversatte litteratur af de såkaldt afrikanske forfattere er, at der er meget få eller næsten ingen digtere imellem. Det er fortrinsvis romaner, der fortæller historier, som bygger på forfatterens egen biografi, eller som tilbyder viden om livet et andet sted, som danske læsere ikke ellers har direkte adgang til.  

Der sker således en antropologisering af litteraturen. Vi er ikke interesserede i det litterære og sproglige, men vi læser bøgerne for at få viden og oplevelser af fjerne egne af verden (fascination af det eksotiske) eller anderledes erfaringer.

Jeg skulle ankomme til Sydafrika, og der skulle gå 20 år, før jeg fandt nogle digte at oversætte, men det er ikke til at vide, om det skyldes den bedre udviklede litterære branche i Sydafrika i sammenligning med de omkringliggende lande, eller om jeg havde behov for, at der skulle gå så lang tid, så jeg dermed kunne vænne sig til litteraturen, de steder jeg befinder sig?

Min anden person – eller en af dem – ”White African”. Jeg er ikke kun Morten Ranum, men jeg har en række forskellige inkarnationer, eller jeg indgår i et flerdimensionelt kollektivt subjekt. ”White African” finder det tankevækkende, at jeg vælger at oversætte en hvid mands digte, der er lige præcis ligeså gammel, som jeg selv er.  Det er jo den perfekte og uforstyrrede spejling. Heller ikke jeg ønsker andet end at opleve mig selv, ligesom de danske læsere kun vil læse noget, der minder dem om deres eget liv.

Det går aldrig stille for sig, når ”White African” tager ordet. Der er altid nogen, der er uenige. I dette tilfælde er det ’in my footstep’ som afbryder. De – altså fodsporene – er ikke egentlig et menneske, men der er nærmere tale om et princip eller en praksis, en tendens. Princippet består i, at der altid er noget vigtigt omkring det næste hjørne. Det er kun et spørgsmål om at gå langt nok.

De to mænd – Kobus Moolman og Morten Ranum – har jo ingenting til fælles, afbryder ”in my footstep” og fortsætter: Deres opvækst og livsbetingelser er helt forskellige. De erfaringer, de har, og det liv, de lever, har ingenting med hinanden at gøre. Derfor er det en meget overfladisk sammenligning, som er karakteristisk for mennesker, der er til fals for hurtige og skarpe konklusioner.

Jeg holder mig for det meste på afstand af den slags uenigheder, og derfor lader jeg uenigheden svæve i luften og overlader det til læserne at tage stilling til hvilken rolle repræsentation, identitet og interesser skal spille for kunst og litteratur. Dermed ikke sagt, at diskussionen slutter her. Det er bestemt en problemstilling, der også ligger mig på sinde.

Der er også en anden krølle på, at jeg oversætter netop en sydafrikansk forfatters digte, og den detalje er ikke uden betydning. I 2002 forberedte jeg mig på at rejse til Uganda, hvor jeg skulle arbejde for en teaterorganisation i to år. Det var første gang jeg skulle rejse til et sted på det afrikanske kontinent. For mit indre blik så jeg et billede af Viktoriasøen, hvor jeg forestillede mig at ville køre til hver aften og sidde på en smuk strand og spejde udover søens vand så langt øjet rakte med store bølger. Mødet med Viktoriasøen levede ikke op til drømmesynet, og jeg glemte siden alt om det.

Mange år senere, en januar dag i 2017, befandt jeg mig i East London i Sydafrika ved Det Indiske Ocean, den såkaldte Wild Coast, den dag kørte jeg sammen med sin elskede til Nahoon Strand. Det syn der mødte mig på stranden var identisk med det billede, jeg havde haft for mit indre blik. Her var havet vildt og voldsomt og bølgerne ubarmhjertig store. Drømmesynet havde drevet mig til en festival i Eswatini, hvor jeg mødte en kvinde, som senere førte mig til The Wild Coast. Det var altså kærligheden til kun en kvinde, der havde ført mig til Viktoriasøen og rundt om den og motiveret mig til at fortsætte mod syd gennem Bantu Heritage hele vejen ikke kun til KwaZulu-Natal men også gennem Transkei til Baffolo City, som området omkring East London bliver kaldt.

Men hvad er kærlighed andet end et skridt på vejen?

Kobus Moolmans digte er en kærligerklæring til et sted – det sted, hvor digtene kom til live, men det er også kærligheden til sproget.

                           ”Hænder for dine øjne
                           Øjne lukkede
                           Fingre krydsede for godt held
                            - Et gåseskrig under huden”

Hans poesi i “All and Everything” er som en strøm, der løber, eller en vind der blæser. Det er en stemme, der med meget afdæmpede midler fortæller om livet på gården i den kolde tid af året. Det kan være svært, at fortælle, hvad der egentlig sker i teksten – hvis overhovedet noget. Derfor er det i sprogets stemme og temperament, at bogstaverne befinder sig. Det er således også her, at oversættelsen finder sted. En stilfærdig og underspillet stemning. Måske kun en tavs mumlende røst under jorden, som når Kobus Moolman skriver ”… the leaving, shadow sounds, of the earth”.  

Der er noget almengyldigt ved stilheden, dyr på en bakketop og en væltet traktor. Alligevel er det hele fremmed, fordi det bygger på en erfaring langt borte. Transformationen til dansk skal gerne fastholde denne sammensmeltning af det fremmede og kendte.

Enhver oversættelse er noget nyt. Det er et nyt digt. Digtet ligner sin fjerne broder eller søster på mange måder, men sprogenes forskellighed og de adskilte erfaringer betyder, at der kun er tale om digte, som nikker anerkendende til hinanden – i heldigste fald. Det er en imitation og fordobling af forholdet mellem det frememde og kendte.

For ikke at forsvinde i abstrakte formuleringer, vil jeg dykke dybt i sproget og komme med konkrete eksempler på de to sprog.

                           ”Hænder for dine øjne
                           Øjne lukkede
                           Fingre krydsede for godt held
                            - Et gåseskrig under huden”

                           ”Hands over your eyes
                           Eyes closed
                           Fingers crossed for luck
                           - A shriek of geese beneath your skin”

Jeg vil gerne fastholde den logiske og rytmiske rækkefølge i oversættelse med hænder, øjne, fingre i linjernes begyndelse, selvom det måske lyder specielt på dansk. Alternativt kunne det have været lukkede øjne, krydsede fingre. Den sidste linje med gåseskrig eller skrig af gæs spiller selvfølgelig på talemåden at have gåsehud, men der kunne ikke stå goosebump i digtet. Udtrykket er forslidt, og vi har glemt gåsens skrig i oplevelsen af gåsehud på armene. Kobus Moolman ønsker at bringe læseren tilbage til det skingre og skærende skrig fra gæs på en gård ude på landet. Et skrig af gæs lyder for meget som en villet sætningskonstruktion. Derfor er det blevet ental på dansk, selvom den engelske sætning antyder mere volumen.

                           ”Hvordan kan man igen samle
                           stammerne fra et ældet egetræ?”

                           “How to put back together
                           the logs from an old oak tree?”

Jeg vælger her det gammeldags ord ældet og ikke gammelt, fordi jeg dermed bevarer musikaliteten fra den engelske linje, hvor der står old oak, selvom ældet betydet noget lidt andet. Sprogets musikalitet og rytme er vigtigere end ordenes betydning. Det er også derfor, at der nogle gange tales om gendigtning, når poesi oversættes. Personligt mener jeg også, at man bør beskrive oversættelse af prosa som gendigtning.

                           ”Lette grå skyer
                           To heste hoved mod hale
                           Ingen hud mellem din hud
                           og vinden i bakkerne”

                           “Empty grey clouds
                           Two horses nose to tail.
                           No skin between your skin
                           and the wind that lives in the hills”

Tomme skyer lyder ikke som noget, man kunne skrive på dansk. Derfor er det blevet til lette skyer, men da jeg gik tur ved vandet i Ellinge Lyng en eftermiddag, kiggede jeg op på skyerne. Solen skinnede, og jeg havde tidligere på dagen følt dens skarpe stråler i en dansk vinter. Der menes måske egentlig gennemsigtige skyer, men det passer ikke til den sproglige tone. Jeg kiggede på skyerne, inden jeg skulle dreje til venstre ned ad stien væk fra stranden, og det gik op for mig, at de er luftige. Derefter gik jeg hjem og rettede lette grå skyer til luftige skyer, men jeg ved heller om de er grå, men det er de vel, når han skriver grey. Skyer skifter hele tiden farve, formation og placering – måske også når de oversættes fra et sprog til et andet.

Ellinge Lyng er ikke et uskyldigt sted. Det var her jeg skrev min første digtsamling. Måske var det også her det hele begyndte – digtsamlingen hedder ”begyndelser”. Når jeg går på tværs af indsøerne i Ellinge Lyng tænker nogle gange på, at det er det sted, som jeg drømte om at finde i Uganda – eller en ækvators udgave af noget lignende eller det samme. Jeg har mange gange sammenlignet Ellinge Lyng med de steder jeg rejser til – fordi jeg her føler mig tættere på verden. Derfor leder jeg ofte efter paralleller mellem steder, der ellers ingen forbindelse har med hinanden. Midlands har noget tilfælles med Ellinge Lyng. Begge steder har såvel sommer som vinter, og det er årstider, som er afgørende forskellige. Livet er simpelt, stille og forladt. Det giver mulighed for at fordybe sig i detaljer og overveje om skyerne er lette eller luftige.

Enhver oversættelse har også sin egen luftighed. Det er godt nok et meget konkret stykke arbejde, men alligevel står hele verden åben. Det handler egentlig slet ikke om at omforme en konkret tekst fra et sprog til et andet sprog: det er kun arbejdets anledning og legitimitet, men selvfølgelig derfor ikke uvæsentligt.

Det, som derimod er det centrale, er den skjulte og tavse stemme i teksterne. Det er den eller det, som jeg skal oversætte eller genskabe på et andet sprog, som er helt forskelligt fra tekstens sprog. Det er ikke noget, der står på papiret, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra.  Det er en mumlende tone fra dybest inde i skoven, som intet har at gøre med ordenes meningsmæssige udtryk på papiret. Det er en sang fra digterens krop, som jeg telepatisk må modtage – og for at det skal kunne lade sig gøre, må jeg befinde mig i de rette omgivelser og være hensat i en særlig stemning.

Ellinge Lyng er ikke noget dårligt sted at befinde sig, fordi det er beslægtet med digtenes forudsætninger og skabelsesberetning. Jeg siger ikke, at al oversættelse kræver den samstemmighed og gensidige spejling, men det har hjulpet mig at tænke over det på den måde.

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar