fredag den 1. april 2016

Den usammenhængende sammenhæng

Forfatter: Maiken Abildgaard
De Overvågede (2.udgave 2015 - 1. udg 2013)
ISBN 978-87-93334-02-1
74 sider, Pris: 175,00 kr.
Fotos af Lars Engelgaard


Af: Morten Ranum

Kronologi
DE OVERVÅGEDE er udformet som en sagsmappe med retsakter. Hvert aktstykke er nummereret, og de er sat i næsten kronologisk orden – men ikke helt. De kun to brud på den kronologiske orden er omgærdet med mystik. Der synes ingen hverken indholdsmæssig eller æstetisk begrundelse at være for dette valg.

 

Typografi
Som skrifttype er brugt den grimme courier. Det finder ingen jo på at gøre. Langt de fleste vil end ikke vove at bruge courier som kladde. Her har netop denne skrifttype imidlertid en klar pointe. Den understreger den tørre og monotone tone og stil i bogen.

Indbinding og omslag
Bogen er indbundet i tyndt og anonymt olivengrønt pap, hvis det da ikke havde været for det mærke efter et vådt vinglas. Ringen fra glasset synes så ægte, at jeg i lang tid tror, at det er fejl på kun mit eksemplar af bogen. Jeg måtte ind på forlagets hjemmeside for at forvisse mig om, at det rent faktisk er sådan bogen ser ud og skal være.

Indhold
Aktstykkerne er usammenhængende og utydelige i deres indhold, men de handler om menneskers hverdagsliv. Om de bliver overvåget er et spørgsmål om definition. De overvåger nærmere sig selv og hinanden. Der er en slags pointe i det fragmentariske og diffuse, fordi det handler om angst og forvirring. Det er beskrivelse af liv, som bærer præg af tilfældighed og slørede identiteter.

På bogens bagside får forlagets måske smurt for tykt på, når de skriver, at bogen ”handler om skyggesiderne ved det senmoderne menneskes tilværelse” … og de slutter med at konstaterer, at den sproglige form i bogen ”skærer maskerne af, så alt det sårbare og grimme træder frem...”.

Derimod synes jeg, at bogen hele vejen skjuler, hvad der foregår. Der er ikke rigtig noget, som træder frem og bliver afsløret. Men det er faktisk også det elegante ved bogen. Den efterlader ikke læserne med nogen klarhed, men man får overført en følelse af ingenting og tomhed. Jeg føler mig fortabt i en verden, hvor intet hænger samme. Det giver ubehag, stress og uro.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar