onsdag den 27. marts 2024

Ujvaris sublime pilgrimsvandring

"Den læser, der har tiden og tålmodigheden til at gå ind i Ujváris poetiske tour de force, vil da også nå i mål med en sublim læseoplevelse" 

Georg Ujvári
At være hin enkelte. En pilgrimsfærd mod erkendelse og ro, hengivelse og tro.
Det Poetiske Bureaus Forlag 2022

Af Carina Wøhlk
I digtsamlingen At være hin enkelte tager dansk-ungarske Georg Ujvári læseren ved hånden og leder på en pilgrimsvandring igennem et helt særligt poetisk landskab med svimlende højdepunkter fra verdenslitteraturen.

Ujvári har nøje udvalgt 80 digte på seks forskellige sprog. Blandt de repræsenterede digtere er finlandssvenske Edith Södergran, engelske Emily Bronté, tyske Johann Wolfgang von Goethe og franske Charles Baudelaire. Antologiens digte kan læses synoptisk – både på originalsproget og i Ujváris egne tekstnære oversættelser, der bestræber sig på at være tro imod de oprindelige forlæg – også selv om det betyder, at ”læseren må affinde sig med et vist tab af poetiske, musikalske kvaliteter”, som Ujvári nærmest undskyldende skriver i forordet. For den læser, der ikke behersker så mange fremmedsprog som Ujvári, er der nu rigelig skønhed at hente i hans fine og ofte melodiøse gengivelser.

Digtene er sat op i en stram komposition. Intet er ifølge Ujvári overladt til tilfældighederne. Læseren guides igennem flere stadier: I forspillet præsenteres læseren for valget. I første del – Hin enkeltes pilgrimsfærd – føres læseren igennem fortvivlelse, besindelse, betagelse, hengivelse frem mod erkendelse. I anden del – Jordisk kærlighed – går rejsen igennem egennyttigt begær, gensidig hengivelse frem mod det rige liv, der synes at være endestationen. 

Som Ujvári skriver i forordet, er digtene ikke bare bevidst, men ”målbevidst udvalgt”. De skal føre læseren til ”selvbevidst og modigt…(at overtage)…myndigheden og ansvaret for sit suveræne selv”. Det er tydeligt, at Ujváris projekt er at tilskynde medmennesket til at tage afstand fra enhver form for flokmentalitet. I forordet hylder Ujvári friheden – modet til at krænge religiøse og politiske dogmer af sig. Og hvem ved, måske kan den højt besungne frihed bedst opnås med ført hånd – via Ujváris litterære anvisninger...

Med titlen At være hin enkelte henviser Ujvári indirekte til filosoffen, teologen og forfatteren Søren Kierkegaard, der med sin tænkning netop kredser om ”hiin enkelte” – om dette at blive sig selv, at træde i karakter som menneske og tage sit liv på sig. I det kierkegaardske univers er ”hiin enkelte” imidlertid altid en del af noget større. Den frihed, som Ujvári synes så optaget af, er hos Kierkegaard en frihed, som er givet af Gud.

Ar være hin enkelte er måske ikke den mest lettilgængelige lekture. Men som Ujvári selv skriver i forordet, lønner det sig at fortsætte færden: ”Tab ikke modet, prøv igen, bliv ved”. Antologien tilbyder en mulighed for meditativ fordybelse i en flimrende verden. Den læser, der har tiden og tålmodigheden til at gå ind i Ujváris poetiske tour de force, vil da også nå i mål med en sublim læseoplevelse i rygsækken.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar