søndag den 6. december 2020

Tilværelsens egentlige og substantielle drama

Lars Thur:
Meningen Med Livet - og andre vidtløftigheder
Illustreret af Maj Olika
Det poetiske bureaus forlag
70 sider, 150 kr.

Af Jakob Brønnum
"Problemet" med Lars Thurs digtsamling Meningen med livet, er at der står for meget i hvert afsnit på en måde, så man tror der står meget mindre, end der gør. Tag for eksempel det her, indledende afsnit i bogen:

Jeg er blevet i tvivl
om meningen med livet
- utilfreds ville nogle måske sige

Kan det være meningen med livet
at det ikke har undertekster?
At det aldrig bliver genudsendt?
At overlade meningen med livet
til folks forgodtbefindende?
Det kan ikke være meningen

Det er virkelig glimrende. På ni verselinjer opruller den evige antikvarboghandler fra Badstuestræde og Vestergade i Århus på yderst århusiansk og underspillet vis i det store og hele tilværelsens egentlige og substantielle drama, filosofihistorisk stilsikkert.


De første to linjer lyder som et tilfældigt udsagn, sagt i og af øjeblikket, men det er langt mere end det: Det skitserer menneskets grundproblem. At vi går og regner med at vi kan få tingene til at gå op, men straks vi begynder at tænke over dem, opdager, at det kan vi ikke og det gør de ikke. Vi lader den eksistentielle tvivl komme ind over os.

Men det er egentlig ikke den, der bærer den største vægt. Det er det, der sker i tredje verselinje: Vi er i virkeligheden i tvivl, men vores utilfredshed med den de facto tomhed, der omgiver os, eksistentielt set, overstråler tvivlen og den så at sige objektive utilfredshed overstråles igen af forskellige former for vrede, ubehag, følelser af overgreb og uretfærdighed, som vi alle bærer rundt på.

Hvad skal vi stille op med det? I fjerde og femte verselinje, ”Kan det være meningen med livet/ at det ikke har undertekster?”, kaster Lars Thur endnu et udsagn ud, som ser ud til at være tilfældigt eller morsomt ment. Det er det ikke, ingen af delene. Det er en substantiel filosofisk iagttagelse, der med de moderne medier som metaforisk materiale gør opmærksom på, at der faktisk ikke findes nogen forklaring eller udlægning, som kan løse problemerne.

Teksten fortsætter i metaforen: ”… At det aldrig bliver genudsendt?”. Den gør derved opmærksom på, at livet er det, der her her nu, det leves ikke om, der er ikke andre muligheder for at se det mere grundigt an. Verset slutter strålende med en modsigelse af den uafvendelige konklusion, at det er op til den enkelte at udgrunde tilværelsens mening.

Det er ikke op til den enkelte, siger digtet. Hvad er det så? Ja, meningen er der et eller andet sted og måske er det det, at vi hele arbejder med den, der er meningen.

Der er omkring yderligere ca. 2000 verslinjer af lignende tyngde og perspektiv. Jeg skal ikke fortabe mig i dem her, men opfordre læseren til selv at dykke ned i dem. Det er som sagt virkelig glimrende, selvfølgelig er der humor og løs snak undervejs, men der er ikke én af teksterne, der ikke kan ses som værende i dialog med tilværelsen mysterium, undergrund og daglige, slidsomme praksis

Nogle siger, at Lars Thur, efter et kortere ophold i Schweiz, dog ikke så kort som Kim Larsens i New York, har trukket sig tilbage til endnu mere jyske omgivelser. Han var 18 år om at skrive den anden bog og jeg har set kunst fra hans hånd, der ikke i nævneværdig grad adskiller sig digtene her. Nu burde han have tiden for sig. Måske kan vi vente en tredje bog inden 2030.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar