mandag den 4. juli 2016

Shakespeare som lyriker

SHAKESPEARE - KÆRLIGHEDENS DIGTER
Oversat og med indledning af Bjarne Gertz
766 sider - 350 kr
Bureauets Klassikerbibliotek

Anmeldt af Jes Nysten

Der er noget meget opløftende ved dette års fejring: 400 året for Shakespeares død. Opløftende i den forstand, at han - på trods af det uomgængelige faktum - stadig "lever" i bedste velgående. Forrige år så jeg "Romeo og Julie" i Skuespilhuset og i år "King Lear" samme sted.
Hamlet vender ufortrødent tilbage til Elsinore år efter år, på trods af at "something is rotten in the State of Denmark"
Denne vedvarende Shakespeare-begejstring er global. Ingen kan forblive uberørt, når først man en gang er blevet "ramt" af hans magi.

Men fejringen af ham er samtidig lidt sær. For ved vi overhovedet, hvem det er vi fejrer? Påfaldende er det, at vi ved så lidt historisk konkret og faktuelt om ham. Når man beskæftiger sig med ham som historisk person, dukker der langt flere spørgsmål op end svar. Han er også svær "at finde" i skuespillene. De er så forskellige og mangefacetterede, at man ikke kan høre hans stemme eller se ham aftegnet i dem. Dette gør så også, at der bliver rigeligt plads til de mange meninger og tolkninger. Ikke sjældent divergerende - og nogle gange temmelig vidtløftige.
Når han er så svær at få hold på, kan man give sig til at filosofere over, om han overhovedet har haft sin gang på denne jord, og man kan ihvertfald godt føre ophidsede diskussioner om det er ham, der har skrevet disse mange meget forskellige dramaer.

Et mageløst og uudtømmeligt oeuvre
For nu ikke at fortsætte ud af dette uendeligt indviklede spor, så lad os holde os til det helt enkle: Shakespeare - hvem han så end måtte være - har skabt et mageløst og uudtømmeligt oeuvre. Det er stadigvæk den  bedste teori, der findes!

I dette oeuvre er også hans digtning indbefattet. Som også er mangesidet og sprællevende: frivolt, smukt, højtravende, groft, dybsindigt, enkelt!

Interessant er det, at netop hans digtning har fået et ekstra liv inden for de seneste år. Navnlig Sonetterne har vi fået på dansk i ikke mindre end tre oversættelser inden for få år. Man kan få den mistanke, at denne særlige interesse for digtningen ikke kun skyldes digtenes åbenbare kvaliteter. Men at det også skyldes en utrættelig søgen efter denne Shakespeare.
For det er som om der i disse digte er nogle "sprækker", nogle glimt af deres ophavsmand. Særlig opmærksomhed har der gennem årene været på de sonetter, der udtrykker en ligefrem og åbenlys kærlighed til en ung mand. Dette har afstedkommet et utal af lærde - ofte noget forskruede - afhandlinger og teser om Shakespeares seksualitet.
Om en afklaring af dette skulle give noget ekstra til digternes kvaliteter, må stå hen i det uvisse.

Bogen, det her skal anmeldes - eller bedre: anbefales: er "Shakespeare - kærlighedens digter" oversat og med indledning af Bjarne Gertz. Her får vi digtene i engelsk udgave og en sideordnet - for mig at se - glimrende fordanskning.
Bogen et desuden forsynet med en 200 sider indledning, og afsluttes med diverse henvisninger, bl.a til Shakespeares kilder. Så man kan ikke komme og sige, at man ikke bliver sat ind i stoffet!

Jeg må straks bekende, at jeg ikke er ekspert i Shakespeares digtning. Det er primært de store tragedier, der har haft min opmærksomhed, men jo mere jeg har fordybet mig i denne bog, jo mere opløftet er jeg blevet. Endnu engang oplever man, hvordan stor kunst kan overskride tidsmæssige barriere og blive nærværende og hårdtslående.

Hvorfor Shakespeare også kastede sig over digtningen er der flere teorier om. Den ene er, at der var meget mere prestige i digtningen end i at skrive teaterstykker, en beskæftigelse der på det tidspunkt svarede til det i dag at skrive folkelige TV stykker.
Den anden grund kunne være, at der i flere perioder ikke var andet for ham at gøre, fordi teatrene var lukket på grund af diverse pestudbrud i London.

Det vil være forkert at kalde de samlede digte for kærlighedsdigte i gængs forstand, selvom denne udgivelse netop betegner Shakespeare som "kærlighedens digter". Omdrejningspunktet er snarere den problematiske kærlighed, altså når kærlighed dæmoniseres og folder sig ud som begær. Eller begæret som en erstatning for kærlighed. Vi befinder os i digtene i spændingsfeltet mellem begæret og uskylden.
Det er stærke sager, hvor bl.a voldtægt indgår som et markant og utilgiveligt udtryk for begærets rasen.

Men det er måske netop denne dynamiske "kamp", der udfoldes i digtene, der gør dem til ægte, vedkommende og urovækkende beskrivelser af kærlighedens veje og vildveje.

Denne udgivelse på knap 800 sider, sprængfyldt med vidunderlig digtning, og en grundig indføring, som alle kan tilegne sig uden forkundskaber, er en gave - ikke kun til Shakespeare-nørder, men til alle der gerne vil fordybe sig i den forunderlige verden, der blev skabt af denne herre, der angiveligt døde i det herrens år 1616.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar