mandag den 7. marts 2016

Nogle gange er det rigtig smukt. Tre helt specielle bøger

Af Troels Laursen

Det lille forlag Asterisk er uhyre produktivt. Udgivelserne kommer i en lind strøm. Men det er altid uden at slække på kvaliteten og oplevelsen. Lige før nytåret kom der hele tre, som er flade udgivelser, men de er kun flade i den forstand at de er små og tynde. Dybden i dem alle tre er skræmmende stor, i deres behandling og leg med sproget og det visuelle. Der er stor format iklædt lille format.


Gitte Broeng:
Lima India Foxtrot Echo - My transcription
Sprog: engelsk
Håndsyet, 16 s. 65,00kr

Bogen er en række fonetiske tekster, der er fulde af visdom og ordsprogsagtige sentenser, som læseren må stave sig igennem. Gitte Broeng gør brug af og leger med NATO's fonetiske alfabet, som er et specielt alfabet, der anvendes inden for radiokommunikation til angivelse af de almindelige, latinske bogstaver. Hvert bogstav har et "navn", som siges i stedet for bogstavet selv. Dette gøres for at udelukke enhver form for misforståelse om, hvilket bogstav, der menes. Navnene er valgt efter, at de skal være lette at sige og udtales ens på ethvert sprog.

Tag nu digtet :
Hotel Echo Lima Lima
India Sierra
Oscar Tango Hotel Echo Romeo
Papa Echo Oscar Papa Lima Echo

- der bliver til: Hell is other people, og et dermed også et Sartre citat og med ham også et citat fra Strindberg. Brydes koden, dukker der hele tiden nye spørgsmål op, som hvorfor sagde Sartre nu det? Sproget udvider sig og oplevelsen foldes ud.

Lima India Foxtrot Echo - eller kort sagt: LIFE, bærer et sprog, og gør brug af en særlig kode eller indforståethed, og som derfor er uforståeligt for uindviede og det skærper læseoplevelsen, for man kan ikke læse hen over noget. Ordene og dermed meningen skabes undervejs. Det er en nulstillet læseoplevelse af de sjældne, med lyd på.


Lasse Krog Møller:
Black Square
Hæftet 16 s. 65,00kr

Denne udgivelse er næsten en vittighed, men også kun næsten, for der er vid og bid og en masse kunsthistorie i de seksten sider med berømte sorte firkanter. Fra Robert Fludd til Tanja Ostojić over Laurence Sterne og Kasimir Malevich. Det er linoleumstryk, der følger proportionerne i de mere eller mindre berømte firkantede forlæg.

Sidste år for 100 år siden, udførte Kazimir Malevich det ikoniske værk ””Sort Firkant” og det blev symbolet og det helt grundlæggende element i suprematismen, der var en ren udforskning af det visuelle sprog, hvor man  ønskede at befri kunsten for den genstandsmæssige ballast. Værket regnes blandt de mest indflydelsesrige værker i det tyvende århundredes kunst og blev et vendepunkt i udviklingen af den russiske avantgarde. Malevich forsvinder helt fra den internationale kunstscene i 1930erne og 40erne, og han bliver mere eller mindre glemt som kunstner. Men i midten af 1950erne genopdager en række unge kunstnere ham. Han fik især indflydelse på en række fremtrædende amerikanske kunstnere, som Barnett Newman, Mark Rothko, David Smith, Ellsworth Kelly, Robert Ryman, Donald Judd, Carl Andre og Richard Serra.
Udgivelsen er en lille tryksag om sorte firkanter med kant. Den stiller mange flere spørgsmål til kunsten og kunsthistorien end der kan svares på. Det er en snurrig leg med en af kunsthistoriens store livgivende gennembrud.

Lasse Krog Møller:
Leporello, 305 cm. 
42 ill. s/h. fotografi, 150,- kroner

Med inspiration i Ed Ruschas ikoniske artist book Every Building on the Sunset Strip (udgivet i 1966) har Lasse Krog Møller vandret ad Amagers 3,4 km lange hovedstrøg og fotograferet samtlige frisørsaloner. Fra Directors Cut til den alleryderste Frisør Hende & Ham. Over De 4 Hårtider og Salon Aïda blandt andre. Bogen er en lang foldeudbog, hvor fotos af de mange frisørsaloner er klippet sammen, så de fylder hele gaden foran en. Man ser kulturhistorie i hvad frisørsaloner kan hedde alt efter tiden og ikke mindst hvilke typografier, skiltene er holdt i. Hver tid sin kode og fortælling.

Og ligesom Ed Ruschas fotografier, der var en del af pop-arten og beatgenerationen, er disse fotografier registreringer af det helt almindelige og arketypiske bylandskab, hvor populærkulturen og typografiske koder, er ligeså tilgængelige som de er dybe. Det er fotokunst, der både taler komplekst og direkte om vores spinkle og forbigående tilstedeværelse i verden.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar